X JAPAN?TOSHI、mixi??????初日?15000人?突破 !!!!
昨年、10年???再結成?話題???????????X JAPAN??????TOSHI?17日、?????????????????(SNS)「mixi」????????。“????”(mixi上??友人)?初日?1万5千人?突破??。 ???????記載?????????欄??、「職業:??????」「趣味:音?鑑賞、????、???、????、旅行、???」???書??、「????mixi??????????????皆???共有??????????????! 皆???????????????????」?意????述????。 日記??、長野??????????????模??綴?????、???上限?500件??及??????寄??????。
原內容網址:http://www.oricon.co.jp/news/music/63232/
@@初日就1萬伍仟人突破呀~~~~~!!!!!!大人氣呀,,^^
X JAPAN?TOSHI?mixi????
人???????、X JAPAN??????TOSHI?17日、日本最大級?????持?SNS???『mixi』?公式??????取得?、??????????公式????????表??。
 TOSHI?『mixi』?自己紹介欄?「????mixi??????????????皆???共有???????????????!皆???????????????????。今後??????!!」??載????。

 

.
創作者介紹
創作者 kxkglcuvvfnxmj 的頭像
kxkglcuvvfnxmj

Nozawa Onsen

kxkglcuvvfnxmj 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()